UA-62475230-1
Ens dediquem a la fabricació de marcs a mida de manera artesanal, tant per a particulars com per a professionals.
Tel. 93 795 13 08 - 610 580 008

aramarcs.cat@gmail.com

Avís Legal

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
La informació continguda i a la qual es té accés a través de la pàgina Web www.aramarcs.cat (la ‘pàgina Web’), ha estat proporcionada per ARAMARCS per subministrar a l’Usuari informació de caràcter general.
Aquesta informació no pretén reemplaçar ni substituir qualsevol servei legal, comptable, fiscal o de qualsevol altre àmbit professional. Així mateix s’adverteix que la informació podrà variar en funció de canvis en la normativa vigent en la matèria o de determinats fets o circumstàncies aplicables a la mateixa.
ARAMARCS no garanteix la interrupció, retards en l’accés a la pàgina Web, així com que la informació no contingui errors, omissions o virus. En conseqüència, la informació és proporcionada sense garanties de cap tipus, expresses o implícites, sobre la seva exactitud, precisió, integritat, ni es garanteix que sigui completa.
En cap cas ARAMARCS, els seus socis, professionals o empleats seran responsables per qualsevol dany directe, indirecte, incidental, punitiu, derivat o de qualsevol altre tipus, incloent, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, la responsabilitat per pèrdua de dades, per dany emergent o lucre cessant, amb independència de la formalització de qualsevol acció, derivats o relacionats amb la pàgina Web, qualsevol contingut de la mateixa o al que s’accedeixi per l’ús de la pàgina, o la seva còpia, display o qualsevol altre ús.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tota la informació o la forma de recopilació de la informació, continguda a les pàgines Web www.aramarcs.com, a títol enunciatiu però no limitatiu, la pròpia recopilació de la informació, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, logos i altres signes distintius o links de tercers, informes, articles, entre uns altres, són propietat i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ARAMARCS o, si escau, de tercers.
L’accés a les pàgines de ARAMARCS en cap supòsit suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial de dites dretes, ni confereix cap dret d’ús, transformació, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública d’aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa de ARAMARCS o del tercer titular dels drets afectats. Queda prohibida la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a la pàgina Web o que s’utilitzin contravenint la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual o industrial, i especialment els materials continguts a la pàgina no poden ser utilitzats per a qualsevol ús o de caràcter públic o comercial.
Queden fora de perill els drets de l’Usuari de visualitzar, obtenir una còpia en la memòria cau de l’ordinador de l’Usuari, com a reproducció transitòria i accessòria i que per si mateixes no tinguin significació econòmica independent, i fins i tot imprimir, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar aquests continguts a tercers.